Ditt bohag är försäkrat!
Det kan vara tryggt att känna till att era inventarier är försäkrade genom med marknadens bästa försäkringar. Vi följer konsumentverket och Svenska Åkeriföreningens rekommendationer enligt BOHAG 2010, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttningar.

Ert bohag är försäkrat upp till 20 basbelopp genom Trygg-Hansa ansvarsförsäkring.
Har ni har dyrare saker i ert bohag som konst etc. Konst / värdepapper / smycken är försäkrat till max 2 prisbasbelopp om ingen extra försäkring har tecknats.
Packar ni själva så tar vi som flyttfirma inte ansvar för skada som uppkommit p.g.a. felaktig packning.
Viktigt är också att ni ordnat med hemförsäkring för det nya boendet innan ni flyttar in.

Kontor
När man flyttar kontorsinventarier som kopieringsmaskiner, datorer och annan utrustning gäller det att handskas med dessa med varsam hand. Transportsäkra maskiner, plasta in datorer osv. Skulle olyckan vara framme måste försäkringsbiten fungera.
Vi följer konsumentverket och Svenska Åkeriföreningens rekommendationer enligt Allmänna bestämmelser för bohags- och kontorsflyttningar.
Era kontorsinventarier är försäkrade upp till 30 basbelopp. Var noga med värdering av maskiner och dyl.

Utland
Vid utlandsflyttningar gäller speciella villkor beroende på destination och transportsätt. Allmänna villkoren vid utlandsflyttningar heter Genreral Conditions. Utöver den kan vi tecka separata objekt- och fullvärdesförsäkringar. Tag kontakt med oss för mer info.

akeriforetag2011-5-550x250-530x240